Velkommen til julefest

Kl 17.00 i Betania.

Alle ingredienser er med: juletregang, servering, Jesus, lek, sang og musikk