Årsmøte i HIM

Årsmøte i Haukeland Indremisjon 29 januar.

Det er kun betalande medlemar som får stemme.

Sakliste:

  1. Informasjon frå styret
  2. Gjennomgang av årsmelding
  3. Gjennomgang av rekneskap
  4. Valg
  5. Samtale om arbeidet
  6. Eventuelt